Falowniki HFinverter – stworzone dla wentylacji

znajdujesz się w: falowniki, HFinverter / tagi: , , , , , ,
  • Eura-prezentacja
  • Sterowanie silnikami

Zaawansowany lotny start

Funkcja lotnego startu jest nieoceniona w aplikacjach o dużej bezwładności, gdzie zatrzymanie układu napędowego trwa długo i jest często realizowane wybiegiem. W takich przypadkach nie trzeba czekać do zatrzymania układu, aby móc go ponownie uruchomić. Funkcja jest szeroko stosowana także w wentylacji szczególnie tam, gdzie występuje zjawisko przeciwbieżnego obrotu wentylatora (np.wentylatory dachowe). Podczas aktywnej funkcji lotnego startu przemiennik częstotliwości EURA Drives wykonuje automatyczną detekcję prędkości obrotowej silnika i kierunku jego obrotów, a następnie zaczyna pracę od aktualnej częstotliwości pracy silnika tak, aby układ napędowy sprawnie i bez uszkodzeń rozpoczął pracę według parametrów zapisanych wcześniej w przetwornicy.
Funkcja ta jest także odpowiednia dla sytuacji, w której może dochodzić do restartu falownika po zaniku zasilania,resecie układu lub kiedy następuje start układu napędowego, ale nie jest znany kierunek obrotów, a także gdy nastąpi niepożądane podanie sygnału startu na przemienniku.

Elastyczna 6-punktowa krzywa U/f

Zintegrowana 6-punktowa krzywa U/f pozwala na dokładne dostosowanie krzywej do charakterystyki pracy wentylatora lub potrzeb procesu technologicznego.

Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy EMC

Zakłócenia wytwarzane przez przemienniki częstotliwości mogą powodować niewłaściwą pracę innych urządzeń. W przetwornicach częstotliwości do mocy 15kW w standardzie wbudowany jest filtr przeciwzakłóceniowy EMC. Od 18,5kW dostępny jest jako opcja modułowa.

Automatyczny dobór parametrów dynamicznych wentylatora

Zmiana parametrów dynamicznych wentylatora powoduje reakcję przemiennika częstotliwości EURA w postaci automatycznej regulacji czasami przyśpieszenia i zwalniania oraz częstotliwości pracy silnika napędzającego wentylator dzięki czemu, zabezpieczony jest układ przed niepożądanym zablokowaniem na skutek chwilowego przeciążenia lub chwilowego wzrostu napięcia na silniku.

Regulator PID

Regulator PID pozwala na automatyczną regulację prędkości obrotowej silnika, który napędza wentylator tak, aby utrzymać zadany parametr np. stałe ciśnienie.

Funkcja p.poż dla wentylacji pożarowej

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej największym zagrożeniem jest możliwość powstania pożaru. Dlatego podstawowym zadaniem wentylacji pożarowej jest zapewnienie na pionowych drogach ewakuacyjnych (klatki schodowe) oraz poziomych drogach ewakuacyjnych (przedsionki pożarowe i hole windowe) warunków umożliwiających ewakuację. Bezpieczne warunki ewakuacji uzyskuje się, wytwarzając na nich nadciśnienie w stosunku do pomieszczeń objętych pożarem poprzez wtłaczanie na drogi ewakuacyjne ściśle określonej ilości świeżego powietrza. Dla niezawodności pracy wentylatorów oddymiających przemienniki EURA po uzyskaniu sygnału o wystąpieniu pożaru wchodzą w tryb p.poż.i od tego momentu przetwornica EURA nie reaguje na żadne sygnału sterujące, ostrzeżenia oraz alarmy. Będzie kontynuować swoją niezawodną pracę tak długo, jak będzie to możliwe, aż do samozniszczenia lub do całkowitego rozłączenia zasilania.

Funkcja sterowania wentylatorami oddymiającymi

Wentylatory oddymiający nie tylko stosowane są w układzie wentylacji pożarowej budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, ale także w tunelach drogowych i tunelach metra. Wentylatory pracujące w tunelach służą na co dzień ich przewietrzaniu na wypadek przekroczenia dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń. Ich pracą sterują różnego rodzaju czujniki przekazujące sygnały do wbudowanego regulatora PID przetwornicy EURA, dzięki czemu wentylatory te pracują z optymalną wydajnością. Drugą funkcją takich wentylatorów jest ochrona tunelu przed zadymieniem i wzrostem temperatury na wypadek pożaru. W takim przypadku wentylatory mają usuwać dym i gorące powietrze z tunelu głównego a ich niezawodną pracą steruje przemiennik częstotliwości EURA będący w trybie p.poż.

Komunikacja przemysłowa

  • ModBus dostępny w każdej przetwornicy w standardzie
  • Profibus-DP i CanOpen jako opcja dodatkowa