Falowniki Schneider – Altivar 71 – ATV71HC11N4

znajdujesz się w: Altivar 71 / tagi: , , , , ,
  • Falowniki Schneider
  • Altivar 71

falowniki Schneider

Charakterystyka falowników ATV71HC11N4

  • 110 kW 150HP
  • 480 V
  • filtr EMC

Szczegółowa charakterystyka falownika

Przemienniki Altivar 71 należą do nowoczesnej grupy falowników, posiadających dużo nowych możliwości!
Unikalna gama do 630kW, wysoka niezawodność, zaawansowane funkcje….
Otwarty na współpracę z wszystkimi rodzajami sieci i użytkowników… Co ponadto warto wiedzieć o tym falowniku

Rodzina produktów Altivar 71
Typ produktu lub komponentu Przemiennik częstotliwości
Specjalne zastosowanie produktu Złożone, maszyny wysokiej mocy
Styl składania Z ujściem ciepła
Nazwa składnika ATV71
Wariant Wersja wzmocniona
Filtr EMC Zintegrowany
Liczba faz w sieci 3 fazy
[Us] znamionowe napięcie zasilania 380…480 V – 15…10 %
Moc silnika w kW 110 kW 3 fazy 380…480 V
Moc silnika w KM 150 hp 3 fazy 380…480 V
Prąd w linii 163 A 480 V 3 fazy 110 kW 150 hp
202 A 380 V 3 fazy 110 kW 150 hp
Moc pozorona 133 kVA 380 V 3 fazy 110 kW 150 hp
Prąd spodziewany Isc ≤ 35 kA 3 fazy
Znamionowy prąd wyjściowy 215 A 2.5 kHz 380 V 3 fazy 110 kW 150 hp
215 A 2.5 kHz 460 V 3 fazy 110 kW 150 hp
Maksymalny prąd przejściowy 323 A 60 s 3 fazy 110 kW 150 hp
355 A 2 s 3 fazy 110 kW 150 hp
Częstotliwość wyjściowa do napędu 0…500 Hz
Znamionowa częstotliwość łączeniowa 2.5 kHz
Częstość łączeń 2.5…8 kHz regulowany
2.5…8 kHz czynnik zmniejszający
Profil sterowania silnika asynchronicznego ENA (adaptacja energii) system przy niesymetrycznym obciążeniu
Sterowanie strumieniem bezczujnikowe wektorowe (SFVC wektor napięcia lub prądu)
Sterowanie wektorem strumienia (FVC) z czujnikiem (wektor prądu)
Stosunek napięcia/częstotliwości (2 lub 5 punktów)
Rodzaj polaryzacji Brak impedancji Modbus

Dane uzupełniające o falowniku

Dowiedz się co jeszcze powinieneś wiedzieć o swoim falowniku, aby go maksymalnie, ale i poprawnie wykorzystać.

Miejsce docelowe produktu Silniki asynchroniczne
Silniki synchroniczne
Graniczne napięcie zasilające 323…528 V
Częstotliwość zasilania 50…60 Hz – 5…5 %
Granice częstotliwości sieciowej 47,5…63 Hz
Zakres prędkości 1…100 silnik asynchroniczny w trybie z otwartą pętlą i bez sprzężenia prędkości
1…1000 silnik asynchroniczny w trybie z zamkniętą pętlą i ze sprzężeniem zwrotnym kodera
1…50 silnik synchroniczny w trybie z otwartą pętlą i bez sprzężenia prędkości
Dokładność prędkości +/- 0,01 % prędkość znamionowa w trybie z zamkniętą pętlą i ze sprzężeniem zwrotnym kodera 0,2 Tn do Tn
+/- 10 % znamionowego poślizgu bez sprzężenia zwrotnego prędkościowego 0,2 Tn do Tn
Dokładność momentu +/- 15 % w trybie z otwartą pętlą i bez sprzężenia prędkości
+/- 5 % w trybie z zamkniętą pętlą i ze sprzężeniem zwrotnym kodera
Przejściowe przeciążenie momentem 170 % +/- 10 % 60 s
220 % +/- 10 % 2 s
Moment hamujący 30 % bez rezystora hamującego
< 150 % z rezystorem hamującym lub wyciągowym
Profil sterowania silnikiem synchronicznym Sterowanie wektorowe bez sprzężenia zwrotnego prędkościowego
Pętla regulacji Regulowany regulator PI
Kompensacja poślizgu silnika Automatyczne bez względu na obciążenie
Niedostępny w stosunku napięcie/częstotliwość (2 lub 5 punktów)
Regulowany
Z możliwością tłumienia
Sygnalizacja lokalna 1 LED RED napięcie napędu
Napięcie wyjściowe <= napięcie zasilania
Izolacja Elektryczne pomiędzy zasilaniem a sterowaniem
Rodzaj szynoprzewodu Kabel IEC bez zestawu montażowego 1 45 °C miedź 70 °C PVC
Kabel IEC z zestawem IP21 lub IP31 3 40 °C miedź 70 °C PVC
Kabel IEC bez zestawu montażowego 1 45 °C miedź 90 °C XLPE/EPR
Przewód UL508 z zestawem NEMA typ 1 3 40 °C miedź 75 °C PVC
Połączenie elektryczne Zacisk 2.5 mm² AWG 14 AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1…LI6, PWR
Zacisk 2 x 100 mm² L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3
Zacisk 2 x 150 mm² PC/-, PO, PA/+
Zacisk 60 mm² PA, PB
Moment dokręcania 0,6 N.m AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1…LI6, PWR
12 N.m 106 lb.in PA, PB
24 N.m 212 lb.in L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3
41 N.m 360 lb.in PC/-, PO, PA/+
Dostawa/zasilanie Zasilanie wewnętrzne 24 V DC 21…27 V ≤ 200 mA zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe
Zasilanie wewnętrzne potencjometru odniesienia (1 do 10 kΩ) 10.5 V DC +/- 5 % ≤ 10 mA zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe
Numer wejścia analogowego 2
Typ wejścia analogowego Bipolarne napięcie różnicowe AI1-/Al1+ +/- 10 V DC 24 V maks. 11 bitów + znak
Napięcie konfigurowalne programowo AI2 0…10 V DC 24 V maks. 30000 Ohm 11 bitów
Prąd konfigurowalny programowo AI2 0…20 mA 242 Ohm 11 bitów
Czas trwania próbkowania 2 ms +/- 0,5 % ms LI1…LI5 dyskretny
2 ms +/- 0,5 % ms LI6 jeżeli skonfigurowane jako wejście logiczne dyskretny
2 ms +/- 0,5 % ms AI1-/Al1+ analogowy
2 ms +/- 0,5 % ms Al2 analogowy
Czas odpowiedzi 2 ms +/- 0,5 % ms AO1 analogowy
7 ms +/- 0,5 % ms R1A, R1B, R1C dyskretny
7 ms +/- 0,5 % ms R2A, R2B dyskretny
<= 100 ms w STO (Safe Torque Off)
Dokładność +/- 0,6 % AI1-/Al1+ dla zmian temperatury 60 °C
+/- 0,6 % AI2 dla zmian temperatury 60 °C
+/- 1 % AO1 dla zmian temperatury 60 °C
Błąd liniowości +/- 0,15 % maksymalnej wartości AI1-/Al1+, AI2
+/- 0,2 % AO1
Numer wyjścia analogowego 1
Typ wyjścia analogowego Napięcie konfigurowalne programowo AO1 0…10 V DC 470 Ohm 10 bitów
Prąd konfigurowalny programowo AO1 0…20 mA 500 Ohm 10 bitów
Wyjście logiczne konfigurowalne programowo AO1 10 V ≤ 20 mA
Numer wyjścia dyskretnego 2
Typ wyjścia dyskretnego Konfigurowalny przekaźnik logiczny R1A, R1B, R1C NO/NZ 100000 cycles
Konfigurowalny przekaźnik logiczny R2A, R2B NO 100000 cycles
Minimalny prąd wyłączeniowy 3 mA 24 V DC konfigurowalny przekaźnik logiczny
Maksymalny prąd łączeniowy 2 A 250 V AC indukcyjny cos phi = 0.4 L/R = 7 ms R1, R2
2 A 30 V DC indukcyjny cos phi = 0.4 L/R = 7 ms R1, R2
5 A 250 V AC rezystancyjny cos phi = 1 L/R = 0 ms R1, R2
5 A 30 V DC rezystancyjny cos phi = 1 L/R = 0 ms R1, R2
Numer wejścia dyskretnego 7
Typ wejścia dyskretnego Czujnik PTC konfigurowany łącznikiem LI6 0…6 1500 Ohm
Konfigurowane łącznikiem LI6 24 V DC sterownik PLC poziomu 1 3500 Ohm
Programowalny LI1…LI5 24 V DC sterownik PLC poziomu 1 3500 Ohm
Wejście bezpieczeństwa PWR 24 V DC 1500 Ohm
Logika wejścia dyskretnego Logika dodatnia (źródło) LI6 jeżeli skonfigurowane jako wejście logiczne < 5 V > 11 V
Logika dodatnia (źródło) LI1…LI5 < 5 V > 11 V
Logika ujemna (ujście) LI6 jeżeli skonfigurowane jako wejście logiczne > 16 V < 10 V
Logika ujemna (ujście) LI1…LI5 > 16 V < 10 V
PWR < 2 V > 17 V
Rampy przyspieszenia i zwolnienia S, U lub dostosowany indywidualnie
Automat. dostos. rampy jeśli zdolność wył. zost. przekr., przez użycie rezyst.
Z oddzielną regulacją liniową od 0.01 do 9000 s
Hamowanie do zatrzymania Przez wtrysk DC
Rodzaj zabezpieczenia Przeciw przekraczaniu ograniczeń prędkości napęd
Przeciw utracie fazy wejściowej napęd
Przepięcia na szynie DC napęd
Przepięcia w linii zasilającej napęd
Przerwa w jednej z faz zasilających silnik silnik
Przetężenie między fazami wyjściowymi a ziemią napęd
Rozłączenie w obwodzie sterującym napęd
Spadek napięcia w linii zasilającej napęd
Wyłączenia faz na wejściu napęd
Zabezpieczenie cieplne napęd
Zabezpieczenie cieplne silnik
Zabezpieczenie przed przegrzaniem napęd
Zdjęcie mocy silnik
Zwarcie między fazami silnika napęd
Rezystancja izolacji > 1 MOhm 500 V DC przez 1 minutę do ziemi
Rozdzielczość częstotliwości 0,024/50 Hz wejście analogowe
0,1 Hz element wyświetlacza
Protokół portu komunikacyjnego CANopen
Modbus
Rodzaj złącza 1 RJ45 Modbus na czole
1 RJ45 Modbus na zacisku
Męskie SUB-D 9 na RJ45 CANopen
Interfejs fizyczny 2-przewodowe RS 485 Modbus
Ramka transmisji RTU Modbus
Prędkość transmisji 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps CANopen
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps Modbus na zacisku
9600 bps, 19200 bps Modbus na czole
Format danych 8 bitów, 1 bit stopu, nieparzystość Modbus na czole
8 bitów, nieparzystość parzystość lub brak konfigurowalna parzystość Modbus na zacisku
Liczba adresów 1…127 CANopen
1…247 Modbus
Metoda dostępu Urządzenie slave CANopen
Oznaczenie CE
Położenie pracy Pionowy +/- 10 stopni
Masa produktu 74 kg
Karta opcjonalna Karta interfejsu kodra
Karta komunikacyjna Modbus TCP
Karta komunikacyjna Fipio
Karta komunikacyjna Modbus/Uni-Telway
Karta komunikacyjna Modbus plus
Karta komunikacyjna Ethernet IP
Karta komunikacyjna DeviceNet
Karta komunikacyjna Profibus DP
Karta komunikacyjna Profibus DP V1
Karta komunikacyjna Interbus-S
Karta komunikacyjna CC-Link
Karta rozszerzenia Wej/Wyj
Karta suwnicy
Sterownik wewnątrz karty programowalnej

Środowisko dla falownika – co powinieneś o nim wiedzieć?

Sprawdź, jakie warunki musi spełniać środowisko, w którym będzie zamontowany Twój falownik, aby urządzenie poprawnie funkcjonowało

Poziom hałasu 69,5 dB 86/188/EEC
Siła dielektryka 3535 V DC pomiędzy ziemią a zaciskami mocy
5092 V DC pomiędzy sterowaniem a zaciskami mocy
Kompatybilność elektromagnetyczna 1.2/50 μs – 8/20 μs test odporności na przepięcia poziom 3 IEC 61000-4-5
Prowadzony test odporności na częstotliwości radiowe poziom 3 IEC 61000-4-6
Test odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe/impulsu poziom 4 IEC 61000-4-4
Test odporności na pole elektromagnetyczne częstotliwości radiowej poziom 3 IEC 61000-4-3
Test odporności na wyładowanie elektrostatyczne poziom 3 IEC 61000-4-2
Test odporności na zapady napięcia i przerwy w zasilaniu IEC 61000-4-11
Normy EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
EN 55011 klasa A grupa 2
EN 61800-3 środowiskowa 1 kategoria C3
EN 61800-3 środowiskowa 2 kategoria C3
IEC 60721-3-3 klasa 3C2
UL typ 1
Certyfikacja produktu C-Tick
CSA
GOST
NOM 117
UL
Stopień zanieczyszczenia 2 EN/IEC 61800-5-1
3 UL 840
Stopień ochrony IP IP00 EN/IEC 60529
IP00 EN/IEC 61800-5-1
IP30 na częściach bocznych EN/IEC 60529
IP30 na częściach bocznych EN/IEC 61800-5-1
IP30 na panelu czołowym EN/IEC 60529
IP30 na panelu czołowym EN/IEC 61800-5-1
IP41 na części górnej EN/IEC 61800-5-1
IP41 na części górnej EN/IEC 60529
IP54 na niższej części EN/IEC 61800-5-1
IP54 na niższej części EN/IEC 60529
Odporność na wibracje 0.6 gn 10…200 Hz EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm międzyszczytowe 3…10 Hz EN/IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 7 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
Wilgotność względna 5…95 % bez kondensacji IEC 60068-2-3
5…95 % bez kapiącej wody IEC 60068-2-3
Temperatura otoczenia dla pracy -10…50 °C bez zmniejszania wartości znamionowych
Temperatura otoczenia dla przechowywania -25…70 °C
Wysokość pracy 1000…3000 m zmniejszenie wartości prądu o 1% na 100 m
≤ 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
RoHS EUR conformity date 4Q2009
RoHS EUR status Will be compliant
Gwarancja kontraktowa