Falowniki Toshiba VF-S11 – zaciski

znajdujesz się w: Toshiba / tagi: , , , , , ,

Falowniki Toshiba VF-S11 – zaciski

Nazwa zacisku Funkcja zacisku
PE Zacisk uziemiający do uziemienia obudowy; przemiennik posiada 2 takie zaciski.
R/L1, S/L2, T/L3 Zaciski zasilania modeli trójfazowych, R/L1 i S/L2 dla modeli jednofazowych.
U/T1, V/T2, W/T3 Zaciski do podłączenia silnika indukcyjnego trójfazowego.
PC/- Zacisk ujemnego potencjału wewnętrznego obwodu napięcia stałego.
PO,PA/+ Zaciski do podłączenia zewnętrznego opcjonalnego dławika DC, fabrycznie zwarte.
PA/+ , PB Zaciski do podłączenia zewnętrznego opcjonalnego rezystora hamującego.

Falowniki Toshiba VF-S11 – Zaciski sterujące

Nazwa zacisku Wejście/wyjście Funkcja zacisku Parametry techniczne
F Wejście wielofunkcyjne stykowe wejście programowalne Zwarcie zacisków F i CC powoduje pracę silnika do przodu, rozwarcie powoduje zwalnianie aż do całkowitego zatrzymania się Wejście bezprądowe (24Vdc – 5mA lub mniej)
*Możliwość przełączenia logiki sygnału wejściowego przełącznikiem SW1
R wejście Zwarcie zacisków R i CC powoduje pracę silnika do tyłu, rozwarcie powoduje zwalnianie silnika aż do całkowitego zatrzymania się
RES wejście Zwarcie zacisków RES i CC powoduje skasowanie stanu awaryjnego
S1 wejście Zwarcie zacisków S1 i CC powoduje pracę z predefiniowaną prędkością
S2 wejście Zwarcie zacisków S2 i CC powoduje pracę z predefiniowaną prędkością
S3 wejście Zwarcie zacisków S3 i CC powoduje pracę z predefiniowaną prędkością
PLC wejście Wejście zewnętrznego napięcia zasilającego 24Vdc Wytrzymałość izolacji 50Vdc
CC wspólny Zacisk wspólny układu sterującego, wejść i wyjść (masa)
PP wyjście Wyjście napięcia zasilania 10Vdc dla potencjometru zadawania częstotliwości 10Vdc; dopuszczalne obciążenie 10mAdc
VIA wejście Wielofunkcyjne programowalne wejście analogowe. Standardowe ustawienia fabryczne: wejście analogowe 0÷10Vdc i 0÷50Hz. Przełączenie wejścia na wejście prądowe 4(0)-20mAdc odbywa się przez przełączenie przełącznika VIA w pozycję I. Możliwe jest wykorzystanie tego wejścia jako wejścia logicznego (programowalnego) poprzez zmianę nastaw 10Vdc (impedancja wewnętrzna 30 kΩ) 4-20mAdc impedancja wewnętrzna 250Ω)
VIB wejście Wielofunkcyjne programowalne wejście analogowe. Standardowe ustawienia fabryczne: wejście analogowe 0÷10Vdc i 0÷50Hz.Możliwe jest wykorzystanie tego wejścia jako wejścia logicznego (programowalnego) poprzez zmianę nastaw 10Vdc (impedancja wewnętrzna 30 kΩ)
FM wyjście Wielofunkcyjne programowalne wyjście analogowe. Standardowe ustawienia fabryczne: wyjście napięciowe 7.5Vdc dla częstotliwości wyjściowej 50Hz. Możliwa zmiana na wyjście prądowe 0(4)-20mAdc poprzez przełączenie przełącznika FM w pozycję I. Woltomierz 7.5Vdc (10Vdc) – 1mA Amperomierz 0-20 lub 4- 20mA
P24 wyjście Wyjście napięcia zasilania 24Vdc 24Vdc-100mA
OUT NO wyjście Wielofunkcyjne wyjście programowalne typu otwarty kolektor. Zaciski wyjście OUT i NO są odizolowane galwanicznie od pozostałych obwodów sterowania przemiennika. Wyjście to może być także użyte jako wielofunkcyjne programowalne wyjście impulsowe. 24Vdc-50mA Zakres częstotliwości: 38~1600Hz
RC RY wyjście Wielofunkcyjne programowalne wyjście przekaźnikowe. Fabrycznie przekaźnik zaprogramowany jest na wykrywanie sygnału
niskiej prędkości. Do wyjścia tego można przypisać dwie różne funkcje.
250Vac – 1A (cosφ=1);
30V dc – 0,5A przy
obciążeniu rezystancyjnym;
250Vac-0,5A (cosφ=0.4)
FLA
FLB
FLC
wyjście Wielofunkcyjne programowalne wyjście przekaźnikowe.
Fabrycznie przekaźnik zaprogramowany jest na wykrywanie zadziałania
funkcji zabezpieczającej. Uaktywnienie funkcji zabezpieczającej
powoduje zwarcie zacisków FLA-FLC, i rozwarcie zacisków FLB-FLC
250Vac – 1A (cosφ=1);
30V dc – 0,5A przy
obciążeniu rezystancyjnym;
250Vac-0,5A (cosφ=0.4)