Falowanie Vacon – okablowanie

znajdujesz się w: Vacon / tagi: , , ,

Produkt niedostępny w naszym sklepie do odwołania

Jak łączyć falownik Vacon z silnikiem?

Zalecamy stosowanie ekranowanych kabli pomiędzy falownikiem Vacon a silnikiem, jednak ze względów oszczędnościowych dopuszczalne jest stosowanie nie ekranowanych kabli zasilających przemiennik. Poza konwencjonalnymi kablami miedzianymi do falowników powyżej 30 kW można stosować kable aluminiowe. Kable silnikowe należy prowadzić jak najdalej od innych kabli. Należy unikać prowadzenia kabli do silnika równolegle do innych kabli. Kable do silników powinny krzyżować się z innymi kablami pod kątem 90°. Ekran kabla do silnika musi być uziemiony z obydwu stron, od strony przemiennika częstotliwości i od strony silnika. Maksymalna długość kabla łączącego silnik z falownikiem Vacon wynosi 200 m z wyjątkiem:

  • Vacon 0,75 – 1,1CXS 50 m
  • Vacon 1,5CXS 100 m

Wytrzymałość cieplna kabla musi wynosić co najmniej +60°C. Doboru kabli oraz bezpieczników należy dokonywać z uwzględnieniem bieżących wartości prądów wyjściowych napędu Vacon (patrz ICT oraz IVT).

Zaciski WE/WY

Zaciski WE/WY dla falowników Vacon CX/CXL i CXS są jednakowe. Karta podstawowa posiada 2 wejścia analogowe, 6 wejść cyfrowych, 1 wyjście analogowe, 2 wyjścia przekaźnikowe, 1 wyjście cyfrowe (wyjście z otwartym kolektorem) oraz napięcia pomocnicze. Liczba WE/WY może zostać zwiększona dzięki zastosowaniu karty rozszerzeń CX10xOPT (patrz opcje). Zaciski sterujące są galwanicznie odizolowane od obudowy napędu. Grupy wejść cyfrowych A i B oraz wyjścia przekaźnikowe są odizolowane galwanicznie od zacisku GND. Aktywny poziom sygnałów sterujących zależny jest od sposobu połączenia zacisków „wspólnych” wejść CMA i CMB (zaciski 11 oraz 17). Do wyboru jest napięcie sterujące +24 V albo ziemia (0 V). Przejście z jednej aplikacji do innej aplikacji, powoduje zmianę ustawień WE/WY na domyślne, dla nowo wybranej aplikacji.