Falowniki Vacon – aplikacje

znajdujesz się w: Vacon / tagi: , ,

Produkt niedostępny w naszym sklepie do odwołania

Falowniki Vacon – „Pięć w jednym+”

Falowniki Vacon można łatwo dostosować do potrzeb użytkownika przy pomocy zestawu aplikacji „Pięć w jednym+” znajdujących się w każdym napędzie. Przykłady typowych zastosowań to: pompy i wentylatory, kompresory, przenośniki, wyciągi, mieszadła, dźwigi i podnośniki, windy, kruszarki itp. Odpowiednio do swoich potrzeb i sygnałów WE/WY, wybierz jedną z następujących aplikacji:

Aplikacja podstawowa

Falowniki Vaconjest zaprogramowana fabrycznie. Sygnały WE/WY nie są programowalne. W aplikacji tej dostępne jest 18 parametrów grupy pierwszej. Źródłem zadawania częstotliwości może być sygnał prądowy lub napięciowy, z potencjometru lub bezpośrednio z panelu sterowniczego. Aplikacja ta jest bardzo uniwersalna.

Aplikacja standardowa

Falowniki Vaconma taki sam schemat sygnałów sterujących jak aplikacja podstawowa, ale wszystkie wejścia oraz wyjścia są programowalne. Do dyspozycji jest 8 grup parametrów: parametry podstawowe, parametry sygnałów wejściowych, parametry wyjściowe oraz nadzorowania, parametry sterowania napędem, parametry częstotliwościowe, parametry sterowania silnikiem, parametry zabezpieczeń oraz samoczynnego restartu.

Aplikacja pompowo-wentylatorową (PFC)

Falowniki VaconMożna ją zastosować do sterowania jednego napędu regulowanego oraz do czterech napędów pomocniczych. Regulator PI tej aplikacji steruje prędkością jednego silnika oraz generuje sygnały startu i stopu dla napędów pomocniczych. Wszystkie wyjścia są programowalne. Poza ośmioma grupami parametrów istnieje grupa dziewiąta, w której określone zostały funkcje sterowania zespołem pomp lub wentylatorów. Przełączanie silników pomiędzy falownikiem i siecią realizowane jest za pośrednictwem styczników zewnętrznych. Sekwencje przełączania i załączania napędów pomocniczych realizuje funkcja „autochange”, która stanowi dodatkowe oprogramowanie i musi być osobno załadowana do przemiennika częstotliwości. W stacjach zasilających, spadek dostarczanego ciśnienia może wystąpić, jeżeli na wejściu nastąpił spadek poniżej określonej granicy. Taki stan wymaga pomiarów ciśnienia wejściowego. Aplikacja pompowo-wentylatorowa Vacon zapewnia takie pomiary. Jeśli wymagane są dwa aktywne miejsca sterowania (A/B), należy zastosować aplikację sterowania zdalnego/ lokalnego. Miejsca zadające częstotliwość są programowalne. Aktywne miejsce sterowania jest wybierane za pośrednictwem wejścia cyfrowego. Wszystkie wyjścia są programowalne. Do dyspozycji użytkownika pozostaje osiem grup parametrów.

Aplikacja z wieloma poziomami prędkości

Falowniki Vacon
Falowniki Vacon
nadaje się szczególnie do sterowania napędów wymagających różnych prędkości stałych. Do dyspozycji jest dziewięć prędkości: prędkość podstawowa, siedem prędkości o różnych poziomach oraz prędkość chwilowa. Poziomy prędkości wybiera się za pośrednictwem wejść cyfrowych. Źródło zadawania prędkości podstawowej może stanowić zarówno sygnał napięciowy jak i prądowy doprowadzony na zaciski wejścia analogowego. Wszystkie wejścia i wyjścia są programowalne. Można korzystać z ośmiu grup parametrów.
<h3″>Aplikację z regulatorem PI

Falowniki Vaconcechują dwa źródła sterowania podawane na zaciski WE/WY. Źródło A stanowi regulator PI, a źródło B służy do bezpośredniego zadawania częstotliwości. Jako źródło zadające regulatora PI można wykorzystać: wejścia analogowe, potencjometr lub panel sterujący. Jako wartość aktualną można wybrać wejścia analogowe lub funkcje matematyczne wejść analogowych. Aplikacja z regulatorem PI często znajduje zastosowanie w układach regulacji stałego ciśnienia. Wszystkie wejścia i wyjścia są programowalne. Można korzystać z ośmiu grup parametrów.

Aplikacja wielofunkcyjna

Falowniki VaconW aplikacji wielofunkcyjnej jako źródło zadawania częstotliwości mogą służyć: wejścia analogowe, joystick, potencjometr lub funkcje matematyczne wejść analogowych. Istnieje również możliwość zaprogramowania wielu poziomów prędkości oraz prędkości chwilowej. Wszystkie wyjścia są programowalne. Można korzystać z ośmiu grup parametrów. Aplikacja wielofunkcyjna jest najbardziej uniwersalna ze wszystkich aplikacji. Ze względu na swoje szczególne parametry, pozwala na zaprogramowanie falownika w taki sposób, by mógł spełniać najbardziej specjalizowane zadania. Oferujemy również specjalizowane aplikacje, takie jak: dźwigowa, wyciągowa, do silników szybkoobrotowych, wielofunkcyjna II, do sterowania momentem oraz do sterowania momentem w pętli zamkniętej itd. Poszczególne aplikacje można edytować za pomocą programu narzędziowego Vacon FC 1131-3 w celu lepszego dostosowania do wymagań użytkownika