Tamel – silniki ogólnego przeznaczenia

znajdujesz się w: silniki elektryczne, Tamel / tagi: , , , , , , ,
  • Seria Sg
  • Seria W
  • Seria Sg z podwyższoną mocą

Trójfazowe silniki indukcyjne – opis techniczny

Trójfazowe silniki indukcyjne przeznaczone są do napędu maszyn i urządzeń pracujących w strefie bezpiecznej. Obudowa silników zapewnia stopień ochrony IP55 (na życzenie może być wykonana ze stopniem ochrony IP56) wg PN-EN 60034-5:2004.

Parametry techniczne umieszczone na tabliczce znamionowej obowiązują dla warunków:

  • temperatura otoczenia (-20°C do + 40°C)
  • wilgotność względna powietrza do 95% (przy temp.otoczenia +20°C)
  • wysokość instalacji max.1000 m n.p.m.
  • praca ciągła S1 (o ile na tabliczce nie podano inaczej)

W przypadku innego rodzaju pracy niż ciągła (S1), maksymalna liczba łączeń uwarunkowana jest nie przekroczeniem dopuszczalnego przyrostu temperatury uzwojenia silnika dla danej klasy izolacji (dopuszczalny max przyrost temperatury uzwojeń dla klasy izolacji B wynosi Δt=80°C, dla klasy izolacji F Δt=105°C a dla klasy izolacji H Δt=125°C przy temp.otoczenia t0=40°C). Ze względu na przyjęty rodzaj ułożyskowania silniki przeznaczone są do pracy w położeniu poziomym. Mogą jednak pracować w pozycji pionowej pod warunkiem, że dodatkowe, poosiowe obciążenie łożysk kołem pasowym, zębatym, bądź sprzęgłem będzie niewielkie. Dla silników Tamel z dwoma końcami roboczymi wałka, dopuszczalne obciążenie końcówki wałka od strony przewietrznika może wynosić 60% mocy znamionowej silnika. Silniki mogą pracować zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na wolnym powietrzu, w warunkach odpowiadających podanemu na tabliczce znamionowej stopniowi ochrony IP. Silniki elektryczne na życzenie mogą być wyposażone w czujniki temperatury uzwojeń (termistory, termostaty) i grzałki antykondensacyjne.

Trójfazowe silniki elektryczne/indukcyjne ogólnego przeznaczenia serii Sg

Trójfazowe silniki indukcyjne ogólnego przeznaczenia serii Sg
Trójfazowe silniki indukcyjne przeznaczone są do napędu mechanizmów powszechnego stosowania pracujących w różnych warunkach otoczenia (warunki otoczenia odpowiadające klimatowi tropikalnemu wykonanie TH lub TA). Standardowe silniki są dostępne w obudowie aluminiowej lub żeliwnej.

więcej

Trójfazowe silniki elektryczne/indukcyjne ogólnego przeznaczenia serii W

Trójfazowe silniki elektryczne/indukcyjne ogólnego przeznaczenia serii W
Silniki ogólnego przeznaczenia serii W charakteryzujące się nowoczesną konstrukcją i wysoką jakością wykonania.

więcej

Trójfazowe silniki elektryczne/indukcyjne z podwyższoną mocą serii Sg

Trójfazowe silniki elektryczne/indukcyjne z podwyższoną mocą serii Sg
Silniki z podwyższoną mocą dostępne są w obudowie aluminiowej lub żeliwnej.