Falowniki LG / LS seria iC5 klawiatura

znajdujesz się w: falowniki, iC5, LG / LS / tagi: , , , , , , , , ,
  • LG/LS
  • iC5
  • Specyfikacje
  • Wymiary
  • Połączenia-zaciski
  • Instrukcje (pliki pdf)

Klawiatura falowników LG serii iC5 z oznaczeniami

Falowniki LG seria iC5 - klawiatura

Oznaczenie Opis
Przycisk RUN Służy do uruchamiania falownika
STOP Zatrzymanie falownika podczas pracy lub resetowanie sygnału błędu
Joystick [▲] Góra Przesunięcie Joystika w górę spowoduje podnoszenie wartości parametrów lub przechodzenie po parametrach w kierunku do góry
[▼] Dół Przesunięcie Joystika w dół spowoduje podnoszenie wartości parametrów lub przechodzenie po parametrach w kierunku w dół
[◄] Lewo Przesunięcie Joystika w lewo pozwala na przechodzenie po grupach parametrów lub przechodzenie po kolejnych cyfrach parametru w kierunku w lewo
[►] Prawo Przesunięcie Joystika w prawo pozwala na przechodzenie po grupach parametrów lub przechodzenie po kolejnych cyfrach parametru w kierunku w prawo
[●] Prog Przyciśnięcie Joystika powoduje wejście do danego parametru oraz do ich zatwierdzania
Dioda REV Świeci podczas pracy falownika w kierunku do tyłu
FWD Świeci podczas pracy falownika w kierunku do przodu