Przekładnie redukcyjne Motovario NMRV110

znajdujesz się w: Motovario, reduktory / tagi: , , , ,
  • Charakterystyka NMRV
  • Przekrój

Charakterystyka przekładni NMRV 110

  • waga – 35 kg

NMRV-P 110 i=100

Przekładnie ślimakowe MOTOVARIO Przekładnie ślimakowe MOTOVARIO Przekładnie ślimakowe MOTOVARIO Przekładnie ślimakowe MOTOVARIO Przekładnie ślimakowe MOTOVARIO
P1 [kW] h2 [1/min] M2 [Nm] f.s. i Typ przekładni s-1 Fr2 [N]
 0,37 3,8 509 1,6 240  PC080+NMRV110 80A6 10320
3,0 577 1,3 300  10320
 0,55  17,5 201 2,6 80  NMRV110 80A4 8571
 14,0 236 2,0  100  9232
 11,3  294  1,9  80  NMRV110 80B6  9931
 9,0  338  1,5  100  10320
 7,8  425  1,8  180  PC080+NMRV110 80A4  10320
 5,8  513  1,3  240  10320
 4,7  597  1,0  300  10320
 7,5  462  2,6  120  PC80+NMRV110 80B6  10320
 6,0  52  2,0  150  10320
 5,0  620  1,6  180  10320
 3,8  756  1,1  240  10320
 0,75 17,5  274  1,9  80  NMRV110 80B4  8571
 14,0  322  1,5  100  9232
 15,0  325  2,1  60  NMRV110 90S6  9023
 11,3  401  1,4  80  9931
 9,0  462  1,1  100  10320
 11,7  430  2,2  120  PC080+NMRV110 80B4  10320
 9,3  506  1,7  150  10320
 7,8  580  1,3  180  10320
 5,8  700  0,9  240  10320
 12,4  393  3,2  73  PC090+NMRV110 90S6  10320
 9,3  508  2,3  96,8  10320
 7,4  607  1,8  121  10320
 6,2  682  1,5  145,2  10320
 4,6  832  1,0  193,6  10320
 0,92  17,5  336  1,5  80  NMRV110 80C4  8571
 14,0  395  1,2  100  9232
 18,7  367  2,5  75  PC080+NMRV110 80C4  8388
 11,7  527  1,8  120  9811
 9,3  621  1,4  150  10320
 7,8  712  1,1  180  10320
 1,1 22,5  345  2,3  40  NMRV110 90L6  7882
 18,0  414  1,8  50  8491
 15,0  476  1,4  60  9023
 11,3  588  1,0  80  9931
 28,0  281  2,3  50  NMRV110 90S4  7328
 23,3  324  1,9  60  7787
 17,5  402  1,3  80  8571
 14,0  473  1,0  100  9232
 12,4  576  2,2  73  PC090+NMRV110 90L6  9614
 9,3  746  1,6  96,8  10320
 7,4  890  1,2  121  10320
 6,2  1000  1,0  145,2  10320
 19,3  392  2,5  73  PC090+NMRV110 90S4  8298
 14,5  508  1,8  96,8  9133
 11,6  599  1,5  121  9838
 9,6  686  1,1  145,2  10320
 7,2  828  0,8  193,6  10320
 1,5 45,0  264  2,7  20  NMRV110 100LA6  6256
 36,0  322  2,4  25  6739
 30,0  363  2,3  30  7161
 22,5  471  1,7  40  7882
 1,0  565  1,3  50  8491
 15,0  649  1,1  60  9023
 35,0  319  2,2  40  NMRV110 90L4  6803
 28,0  384  1,7  50  7328
 23,3  442  1,4  60  7787
 17,5  548  0,9  80  8571
 46,7  236  2,0  60  NMRV110 90S2  6181
 35,0  299  1,3  80  6803
 28,0  353  1,0  100  7328
 19,3  535  1,9  73  PC090+NMRV110 90L4  8298
 14,5  693  1,3  96,8  9133
 11,6  817  1,1  121  9838
 9,6  936  0,8  145,2  10320
 9,3  891  1,4  300  NMRV050/110 90S2  10320
 7,0  1153  1,0  400  10320
 5,6  1373  0,8  500  10320
 1,84 56,0  264  2,6  25  NMRV110 90LL4  5816
 35,0  392  1,8  40  6803
 28,0  471  1,4  50  7328
 23,3  542  1,1  60  7787
 19,3  656  1,5  73  PC090+NMRV110 90LL4  8298
 14,5  850  1,1  96,8  9133
 11,6  1002  0,9  121  9838
 2,2 70,0  255 2,5 20  NMRV110 100LA4  5399
 56,0  315 2,2 25  5816
 46,7  356 2,0 30  6181
 35,0  468 1,5 40  6803
 28,0  563 1,2 50  7328
 23,3  648 1,0 60  7787
 90,0  205 3,5 10  NMRV110 112M6  4965
 60,0  298 2,6 15  5684
 45,0  388 1,9 20  6256
 36,0  473 1,6 25  6739
 30,0  532 1,6 30  7161
 112,0  163 3,1 25  NMRV110 90L2  4616
 93,3  187 3,0 30  4905
 70,0  246 2,1 40  5399
 56,0  296  1,7  50  5816
 46,7  347  1,4  60  6181
 38,6  398  2,1  73  PC090+NMRV110 90L2  6586
 28,9  516  1,5  96,8  7249
 23,1  617  1,2  121  7809
 3 93,3  264  2,5  15  NMRV110 100LB4  4905
 70,0  348  1,9  20  5399
 56,0  430  1,6  25  5816
 46,7  485  1,5  30  6181
 35,0  638  1,1  40  6803
 28,0  767  0,9  50  7328
 120,0  212  3,1  7,5  NMRV110 132S6  4511
 90,0  280  2,5  10  4965
 60,0  406  1,9  15  5684
 45,0  528  1,4  20  6256
 4 140,0  243  2,5  10  NMRV110 112M4  4285
 93,3  352  1,9  15  4905
 70,0  464  1,4  20  5399
 56,0  573  1,2  25  5816
 46,7  647  1,1  30  6181
 120,0  283  2,3  7,5  NMRV110 132M6  4511
 90,0  374  1,9  10  4965
 60,0  541  1,4  15  5684
 4,8 186,7  221  2,5  7,5  NMRV110 112MS4  3893
 140,0  291  2,1  10  4285
 93,3  422  1,6  15  4905
 70,0  557  1,2  20  5399
 56,0  688  1,0  25  5816
 5,5 186,7  253  2,2  7,5  NMRV110 132S4  3893
 140,0  334  1,8  10  4285
 93,3  484  1,4  15  4905
 70,0  638  1,0  20  5399
 7,5 186,7  345  1,6  7,5  NMRV110 132L4  3893
 140,0  455  1,3  10  4285
 93,3  660  1,0  15  4905
 9,2 186,7  424  1,3  7,5  NMRV110 132M4  3893

Przekrój poprzeczny przekładni NMRV110

nmrv-110-1
nmrv-130-2
nmrv-130-3