Enkodery LS/LS

znajdujesz się w: Enkodery / tagi: , , , ,
 • Enkodery z wałkiem
 • Enkodery przelotowe
 • Zadajniki obrotowe

Enkodery – szeroki zakres zastosowań oraz bardzo wysoka jakość wykonania

Znajdują one zastosowanie w aplikacjach maszynowych, windowych jak również w szybkich silnikach serwo. Duża ilość wykonań wymiarowych, zasilania, wyjść i rozdzielczości pozwala na dokładny dobór do potrzeb.
Enkodery dzieli się ze względu na sposób pomiaru na inkrementalne, zwane również przetwornikami obrotowo–impulsowymi i absolutne (przetworniki obrotowo – kodowe). Oba typy enkoderów różnią się wytwarzanym na wyjściu sygnałem oraz możliwością pamiętania mierzonej wielkości.

Enkodery inkrementalne

Enkoder inkrementalny generuje na wyjściu sygnał impulsowy. Każdemu przesunięciu kątowemu jest przyporządkowana konkretna liczba impulsów wyjściowych. Rozdzielczość będąca podstawowym parametrem enkodera decyduje o tym, jaka liczba impulsów wyjściowych odpowiada danemu przesunięciu. Im większa rozdzielczość enkodera tym mniejsze przesunięcia kątowe można zmierzyć, a więc również tym większa jest dokładność pomiaru. Enkoder inkrementalny nie pamięta aktualnego położenia. Generuje jedynie impulsy, które zliczane przez wchodzący w skład układu sterowania maszyną licznik dają informację o wykonanym przez układ wykonawczy przesunięciu lub aktualnym położeniu.

Enkodery absolutne

Cechą charakterystyczną enkodera absolutnego jest zdolność do pamiętania aktualnej pozycji nawet po wyłączeniu napięcia zasilania. Enkoder absolutny generuje na wyjściu sygnał kodowy. Każdemu położeniu kątowemu osi odpowiada konkretna wartość kodowa na wyjściu, przy czym istnieją enkodery absolutne jednoobrotowe i wieloobrotowe. Jednoobrotowe rozróżniają pozycje tylko w zakresie jednego obrotu. Enkodery wieloobrotowe generują sygnał wyjściowy informujący zarówno o pozycji kątowej jak również i o liczbie wykonanych obrotów.

Charakterystyka wybranych enkoderów

Enkodery do serwomotorów
 • Zaprojektowane wyłącznie do serwomotorów,
 • wysoka rozdzielczość,
 • wysoka częstotliwość odpowiedzi,
 • poprawiona dokładność sygnału,
 • wzmocnienie charakterystyki przeciwzakłóceniowej,
 • dostosowanie systemu zamawiania do wymagań klienta
Enkodery do wind i podnośników
 • Wyspecjalizowane do wind i urządzeń zaplecza logistycznego,
 • zwiększona wytrzymałość elektryczna i mechaniczna,
 • zróżnicowane modele i zróżnicowane rozdzielczości,
 • najwyższa odporność na warunki środowiskowe,
 • dostosowanie systemu zamawiania i rozwoju do wymagań klienta
Enkodery do obrabiarek i maszyn specjalnego przeznaczenia
 • Zaprojektowane wyłącznie do obrabiarek i maszyn specjalnego przeznaczenia,
 • wzmocniona trwałość mechaniczna,
 • wzmocnienie wytrzymałości na warunki środowiskowe,
 • konstrukcja odporna na silne wibracje,
 • możliwość nadruku logo klienta (SM80),
 • odpowiednie do ręcznego zadawania impulsów dla sterowanych numerycznie tokarek, frezarek i innych maszyn (SM80),
 • dostosowanie systemu zamawiania i rozwoju do wymagań klienta
Enkodery na specjalne zamówienie
 • Zróżnicowane produkty, zróżnicowane rozdzielczości,
 • szeroki zakres napięć (5~28V DC),
 • wysoka kompatybilność z innymi produktami marki,
 • konstrukcja umożliwiająca łatwą instalację,
 • najwyższa odporność na warunki środowiskowe,
 • wysoka częstotliwość odpowiedzi,
 • dostosowanie systemu zamawiania i rozwoju do wymagań klienta